Contact

Hoofdmenu

Languages

25S60 - Meterkasten

GE Industrial Solutions - Meterkast 25S60

Toepassingsdomeinen van de 25S60 meterkast zijn installatie in ééngezinswoningen, installatie in meergezinswoningen en appartementsgebouwen.

Eigenschappen - Tweeledige functie

Aansluitmodule

De aansluitmodule is aanbouwbaar aan de Fix-o-Rail 150. De aansluitmodule wordt door de installateur geplaatst op een vlakke wand volgens de voorschriften van de elektriciteitsverdeler.

Meetmodule

Bestaande uit een tussenkader met meet- en beveiligingsapparatuur, bepaald door de elektriciteitsverdeler. De meetmodule wordt op de bodem van de aansluitmodule bevestigd en aangesloten door de elektriciteitsverdeler.

 

Samenstelling

De meterkast is samengesteld uit een lage bodem, een tussenkader en een doorzichtig deksel. Het tussenkader wordt op de bodem bevestigd door middel van zes geleidingsassen en schroeven. Het deksel moet zowel op de bodem als op het tussenkader kunnen bevestigd worden door middel van zes verzegelbare dekselschroeven. Elke korte zijde van de bodem bevat vier uitbreekvakken die het inleggen van kabels toelaten met max. Ø 30 mm. De bodems zijn zowel op hun korte als op hun lange zijde aan elkaar koppelbaar.

 

Afmetingen

25 Breedte / S Systeem / 60 Hoogte

Samengebouwd heeft een meterkast volgende afmetingen: H 600 x B 250 x D 233. De totale nuttige diepte met uitstekend gedeelte van de automaat bedraagt 250 mm.

 

Normen

De meterkast beantwoordt aan de "Technische specificatie TST 09/01.94 - Meterkasten Electrabel Distributie"
De verschillende componenten laten de modulaire samenbouw toe tot meterkasten voor gebruik in één- en meergezinswoningen en in appartementsgebouwen, met inachtname van:

  • de specifieke voorschriften vastgelegd door de elektriciteitsverdeler
  • het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)
  • de normvoorschriften EN 60439-3
  • de regels van goed vakmanschap

 

GE Industrial Solutions - 25S60 Meterkasten  GE Industrial Solutions - 25S60 Meterkasten  GE Industrial Solutions - 25S60 Meterkasten

 

GE Industrial Solutions - 25S60 Meterkasten