Contact

Hoofdmenu

Languages

Zoeken met Google zoekrobot

Verdeel- en meterkasten

Dispositief van de beslissing van 3 september 2018 van het Mededingingscollege omtrent voorlopige maatregelen

 

 1. Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel IV.64, §1 WER dat het... More

Dispositief van de beslissing van 3 september 2018 van het Mededingingscollege omtrent voorlopige maatregelen

 

 1. Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel IV.64, §1 WER dat het verzoek om voorlopige maatregelen van de NV TECO jegens de BVBA ABB Industrial Solutions ontvankelijk is en in de hierna volgende mate gegrond.
 2. Legt het Mededingingscollege de BVBA ABB Industrial Solutions de volgende maatregelen op:
  1. De BVBA ABB Industrial Solutions dient de prijsvermindering die zij vermeld heeft onder randnummer 39 van haar Schriftelijke opmerkingen toe te passen voor alle gedane en toekomstige bestellingen voor 25D60 dekselsets ongeacht de configuraties waarin zij worden besteld (referenties 603528, 603534 en 603544 of referenties die aan het gamma 25D60 meterdeksel sets zouden worden toegevoegd).
  2. De BVBA ABB Industrial Solutions dient prijsverminderingen waartoe zij zou beslissen voor 25SLIM60 meterkasten of enige component daarvan ook voor een tenminste even hoog percentage toe te passen op de prijzen voor 25D60 dekselsets ongeacht de configuraties waarin zij worden besteld (referenties 603528, 603534 en 603544 of referenties die aan het gamma 25D60 meterdeksel sets zouden worden toegevoegd). Zij dient zich te onthouden van elke niet objectief gerechtvaardigde prijsverhoging voor deze producten.
  3. De BVBA ABB Industrial Solutions dient er zich toe te verbinden bestellingen van 25D60 meterdeksel sets volgens het FIFO beginsel te blijven afhandelen zonder daarbij een onderscheid te maken tussen de configuraties waarin zij worden besteld (referenties 603528, 603534 en 603544 of referenties die aan het gamma 25D60 meterdeksel sets zouden worden toegevoegd). Dit principe dient ook te gelden voor dekselsets die de BVBA ABB Industrial Solutions zelf aanwendt voor de productie van meterkasten en zij dient de gegevens ter beschikking te houden om dit aan te tonen.
  4. Het dispositief van deze beslissing moet gepubliceerd worden op  de website van ABB Industrial Solutions op http://be.geindustrial.com/producten/verdeel-en-meterkasten; en in een door Eandis op hun website gepubliceerde Nieuwsbrief installateurs elektriciteit; op kosten van ABB binnen een termijn van drie weken na de datum van deze beslissing.
  5. Deze maatregelen gelden, onverminderd de onder (4) in dit dispositief voorziene mogelijkheden om de opgelegde maatregelen te wijzigen of in te trekken, inzake de maatregelen onder (a), (b) en (c) vanaf de zesde werkdag na de datum van deze beslissing en tot de beslissing die een einde stelt aan de procedure betreffende de onder nummer MEDE-PK-18/0025 door het Auditoraat geopende zaak, en inzake de maatregel onder (d) vanaf de zesde werkdag na de datum van deze beslissing en gedurende een termijn van drie maanden na de datum van deze beslissing.
 3. Beslist het Mededingingscollege bij toepassing van artikel IV.73 WER dat indien het College in een onder (4) in dit dispositief georganiseerde procedure vast stelt dat een van deze maatregelen niet is uitgevoerd, een in die procedure te bepalen dwangsom verschuldigd zal zijn per dag vertraging vanaf de dag waarop de dwangsom verschuldigd is verklaard tot de dag waarop het Auditoraat vast stelt dat de betrokken  maatregel is uitgevoerd of tot de beslissing die een einde stelt aan de procedure betreffende de onder nummer MEDE-PK-18/0025 door het Auditoraat geopende zaak.
 4. Beslist het Mededingingscollege dat:
  1. Indien betwisting ontstaat over de interpretatie, uitvoerbaarheid of het respecteren van de voorlopige maatregelen bedoeld onder (2) in dit dispositief, of over de feitelijke gegevens waarop deze beslissing steunt, kunnen de NV TECO en de BVBA  ABB Industrial Solutions zich tot de auditeur-generaal wenden. Zij dienen de andere partij hierover zonder verwijl in te lichten. De auditeur-generaal of een door haar aangestelde auditeur zijn bevoegd om de maatregel te interpreteren en op het respecteren er van toe te zien bij toepassing van artikel IV.26, § 2, 6° WER.
  2. Indien de interpretatie of een beslissing van de auditeur-generaal of de door haar aangestelde auditeur betwist wordt, of gemeend wordt dat de maatregelen dienen te worden gewijzigd of ingetrokken, kunnen de partijen of de auditeur-generaal of de door haar aangestelde de voorzitter vragen om een maatregel of beslissing te interpreteren, te herzien of in te trekken.
  3. Indien de NV TECO of de auditeur-generaal oordelen dat een van de onder (2) in dit dispositief opgelegde maatregelen niet naar behoren wordt uitgevoerd, dan kunnen zij de voorzitter vatten met de vraag om een dwangsom op te leggen.
  4. Indien de voorzitter gevat wordt moet dat verzoek door de verzoekende partij onverwijld meegedeeld worden aan de andere partijen in die procedure. Zij moeten over een termijn van vijf werkdagen beschikken om op dit verzoek te antwoorden. De voorzitter vat het College dat zal beslissen op de stukken tenzij de voorzitter een zitting organiseert.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Of u nu een metalen, kunststof, waterbestendige of een reeds geconfigureerde kast nodig heeft. GE heeft het meest complete aanbod aftakdozen, kasten, meterkasten, meetgroepen en schakelkasten voor diverse toepassingen.

Inbouwkasten
Het volledige aanbod inbouwkasten geschikt diverse toepassingen. Hoge kwaliteit met een geweldig design.

Aftakdozen
Een assortiment flexibele producten voor totale isolatie (IP65 / IP66 beschermingsgraad) maken het kabelmanagement in installaties zeer comfortabel. Breed aanbod kleine units van 90x90mm tot 225x175mm.

Verdeelkasten
De verdeelkasten worden geproduceerd in overeenstemming met de Britse en Europese normen. Ze steunen op een veelzijdig modulair systeem voor een bijzonder flexibele selectie van inkomende contactkabels, uitbreidingsmodules en andere units.